Šta znači KANOSA?

» Kanosa • muški rod Zamak, danas ruševine, u talijanskoj provinciji Ređino nel Emilija, u kojem se 10nemački car Henrik IV pokorio papi Grguru 7., izvukavši od toga poniženja političke koristi; otuda: ići u Kanosu, poniziti se pred papom ili uopšte pred nekim kome si se dotle protivio.