Šta znači KANOPA?

» kanopa • ženski rod Kamena posuda, vaza, s poklopcem u obliku životinjske ili ljudske glave, u kojoj su stari Egipćani čuvali utrobu balzamovanih pokojnika;
Etrurska vaza za čuvanje pepela pokojnika.