Šta znači KANONIZACIJA?

» kanonizacija • ženski rod Proglašavanje nekoga ili nečega svetim, uvršćenje u red svetaca, posvećivanje. (grč.)