Šta znači KANONISTI?

» kanonisti Lica koja su u srednjem veku vršila k odifikaciju crkvenog prava (grč.)