Šta znači KANONENFUTER?

» kanonenfuter • muški rod Hrana za topove, podrugljiv izraz za vojnike koji su žrtve topovskih zrna.