Šta znači KANONADA?

» kanonada • ženski rod Pucanje (ili bijenje, gađanje) iz topova, topovska paljba, gruvanje topova, bombardovanje. (fr.)