Šta znači KANON?

» kanon • muški rod Pravilo, propis, merilo, uzor; crkvena odluka, crkveni zakon; zbir knjiga ili spisa koje je neki autoritet (crkveni saobr) oglasio i priznao kao autentične (Sveto pismo) i koje sadrže pravila hrišćanske vere i hrišćanskog života; u katoličkoj crkvi: srednji deo mise koji se nikad ne menja (od Snaktus do Komuniona); muz. komad za dva glasa ili više glasova u kome drugi ili ostali glasovi iistu melodiju, upadajući, ponavljaju jedni za drugima; vrsta monohorda u muzici Grka; tip. vrsta velikih slova od do tipografske tačke; u likovnoj umetnosti: pravilo o prikazivanju lepote čovečjeg tela. (grč.)