Šta znači KANOBE?

» kanobe Egipatske vaze - idoli u obliku trbušastih krčaga sa čovečjom glavom na vrhu (poklopcu), u kojima su nekada čuvali mumizirane unutarnje delove tela (srce i pluća); takođe: vaze u etrušćanskim grobovima; konobe.