Šta znači KANO?

» kano • muški rod (nautika) Lak čuna od kore drveta ili izudbenog stabla, kakav obično upotrebljavaju severnoamerički Indijanci, oranica; kanu, kenu.