Šta znači KANKROZAN?

» kankrozan • pridev (medicina) U obliku rka, poput raka, sličan raku; rakljiv, oboleo od raka.