Šta znači KANKRINSKI?

» kankrinski • pridev Koji ide kao rak; o stihovima: koje treba čitati odnatrag, ili kod kojih je čitani spreda ili odnatrag, isti red reči, npr. Signe te, signa; temere me tangis et angis.