Šta znači KANIN?

» Kanin • muški rod (geologija) Planinski masiv u Sloveniji.