Šta znači KANIJA?

» kanija • ženski rod Korice za nož ili sablju (tur.)