Šta znači KANIBALIZIRATI?

» kanibalizirati • glagol (sleng, dijalekt) Skidati delove od starog uređaja.