Šta znači KANIBALIZAM?

» kanibalizam • muški rod LJudožderstvo, antropofagija, pojava da čovek jede čoveka, koja je bila uobičajena u prvobitnoj epohi kod divljaka, a danas ponegde kod primitivnih plemena koja nije zahvatila civilizacija; fig. svirepost, nečovečnost, divljaštvo. (šp.)