Šta znači KANEPEN?

» kanepen • muški rod Fina, belo učinjena jagnjeća ili jareža koža (za rukavice).