Šta znači KANDILO?

» kandilo • imenica Posuda sa uljem i žižkom.
Posudica od stakla u kojoj gori žižak u ulju (u crkvi, na grobu, pred ikonom i sl.) (grč.)