Šta znači KANDIDOVATI?

» kandidovati • glagol Istaknuti (ili isticati) za kandidata; kandidovati se, kandidirati se, takmičiti se, pojaviti se kao takmac za neko zvanje, mesto, položaj i dr.