Šta znači KANDIDOVANJE?

» kandidovanje • imenica Glagolska imenica od kandidovati (se). (lat.)