Šta znači KANDIDIRATI?

» kandidirati • glagol Predlagati, predložiti nekoga za kandidata, postaviti za kandidata;
Biti kandidat, prihvatiti se kandidature (lat.)