Šta znači KANDIDIRANJE?

» kandidiranje • imenica Glagolska imenica od kandidirati (se). (lat.)