Šta znači KANDIDACIJA?

» kandidacija • ženski rod Čin isticanja kandidature, kandidiranje, kandidovanje (lat.)