Šta znači KANDELABAR?

» kandelabar • muški rod Veliki raskošni svećnjak s mestima za više sveća ili sijalica, luster;
Visoki stub sa sijalicama za ulično osvetljavanje (lat.)