Šta znači KANDELA?

» kandela • ženski rod Jedinica za merenje svetlosti;
Sveća od voska ili loja (ital.)