Šta znači KANCELIST?

» kancelist • muški rod Pisar, činovnik, službenik kancelarije.