Šta znači KANCELIRATI?

» kancelirati • glagol Pregraditi rešetkama; pisano precrtati, prebrisati, poništiti.