Šta znači KANCELE?

» kancele Rešetke (ili pregrade) u nekim kancelarijama između službenika i publike (npr. u pošti, bankama itd.).