Šta znači KANCELARSTVO?

» kancelarstvo • imenica Služba kancelarova.