Šta znači KANCELARIST?

» kancelarist • muški rod Pisar, ćata, niži službenik, pripravnik (lat.)