Šta znači KANCELARISKI?

» kancelariski • pridev Kancelarijski.