Šta znači KANCELACIJA?

» kancelacija • ženski rod Precrtavanje, poništavanje nekog spisa, menice, priznanice i dr.; sudsko poništenje nekog spisa, dokumenta.