Šta znači KANAUS?

» kanaus • muški rod (odevanje) Vrsta fine persijske svilene tkanine.