Šta znači KANAT?

» kanat • muški rod Područje vlasti jednog kana.
Prozorsko krilo, krilo prozora ili vrata (tur.)
Pregrada, pretinac;
Pletena korpa, koš;
Deo neke celine;
Ograđeni prostor (tur.)