Šta znači KANALIZIRATI?

» kanalizirati • glagol Izgraditi, graditi kanale sa raznom namenom, sprovoditi kanalizaciju;
Utvrditi, usmeriti pravac raznih akcija, poslova, mišljenja i sl. (lat.)