Šta znači KANALITI?

» kanaliti • (geologija) Cev aste okamenotine jedne vrste biljki - životinja; v. tubuliti.