Šta znači KANALIT?

» kanalit • muški rod (mineral) Cevasta okamenotina jedne vrste biljke - životinje, tubulit.