Šta znači KANALISATI?

» kanalisati • glagol Graditi kanal (ili kanale), sprovoditi kanale; fig. dati jednoj stvari ili pokretu izvestan smer i pravac, uputiti ih određenim tokom.