Šta znači KANALISANJE?

» kanalisanje • imenica Glagolska imenica od kanalisati.