Šta znači KANAL?

» kanal • muški rod Iskopano korito za tekuću vodu koja služi za navodnjavanje, odvodnjavanje, za pokretanje hidrocentrala i sl;
Uzani deo mora između ostrva i kopna ili između ostrva, odnosno prokopani deo kopna između reka ili između jezera i sl.;
Veštačka reka, propust, prokop; vodovod, oluk; moreuz; cev, čunak; fig. sredstvo, put i način za postignuće nekog cilja; arh. žleb. (lat.)

» kanal • muški rod (anatomija) Žila, duži ili kraći šuplji organi u organizmu kroz koje prolaze razne materije.
» kanal • muški rod (računari) Kanalisanje,
Način preusmeravanja izlaznih podataka jedne naredbe na ulaz druge naredbe. Kanalisanje se radi u Juniksu i DOS-u na komandnom liniji, pomoću znaka za kanalisanje.
Znak za kanalisanje.
Glagol koji označava prenos informacija sa jednog mesta na drugo - kao cevovod za informacije.