Šta znači KANADARIS?

» kanadaris pl.. polusvilene istočno-indijske tkanine sa crvenim i crnim prugama; vrsta francuskih tepiha.