Šta znači KANABIZAM?

» kanabizam • muški rod Bolesni nagon za uživanjem hašiša; up. kanabin. (grč.)