Šta znači KANABIS?

» kanabis • muški rod (botanika) Indijska konoplja, od koje se spravlja droga lakšeg dejstva (droga). (lat.)
Psihoaktivna supstanca, jedna od "lakih" droga (šp.)