Šta znači KANABIONOMANIJA?

» kanabionomanija • ženski rod Bolesni nagon za uživanjem hašiša; up. kanabin. (grč.)