Šta znači KANABINOMANIJA?

» kanabinomanija • gr. konoplja, strast v. kanabizam.