Šta znači KANA?

» Kana • ženski rod Biblijsko mesto u Galileji.

» kana • ženski rod (botanika) Trska, rogoz; štap, palica.
Boja za kosu, kna.
Vrsta trske;
Biljka koja se gaji za dobijanje boje kojom se boji kosa, nokti i dr. (lat.)