Šta znači KABARETKINJA?

» kabaretkinja • ženski rod Kabaretska artistkinja, učesnica u izvođenju programa (fr.)