Šta znači KABARE?

» kabare • muški rod Krčma; elegantna gostionica, u kojoj se daju i artističke produkcije (kabaret); stočić, služavnik za čašice i šoljice; lepezasta činija za kompot.