Šta znači KABARDINCI?

» kabardinci pl. rasa čerkeskih konja iz oblasti Kabarde, na severnoj strani Kavkaza.