Šta znači KABAO?

» kabao • muški rod Vedro, kofa.