Šta znači KABALISTIKA?

» kabalistika • ženski rod Tobožnje opštenje sa duhovima; tajno učenje, mađijska veština.
Nauka o kabali, učenje kabale, osobito magija brojeva i slova; tajanstvenost, misterioznost, verovanje u nadzemaljske stvari (hebr.)